77 83 81 23 / 911 95 847 post@vjmas.no

På sagbruket skjærer vi tømmer før videre prossesering til laftevirke, paneler eller skurlast.

Her produserer vi og setter opp mye av stavlaftingen før det taes ned og monteres ferdig hos kunde.

Sittegrupper

Vi produserer benker og bord ut i fra kundens ønske.